Snøkam logo Tilbake

Håndbok

Håndboken er utformet for å gi deg en omfattende oversikt over retningslinjer, prosedyrer og forventninger som gjelder for alle ansatte i selskapet. Vår målsetning er å skape et positivt, inkluderende og støttende arbeidsmiljø der hver enkelt medarbeider kan trives og utvikle seg.

I håndboken vil du finne informasjon om lønn og goder, pensjon og forsikring, ferie og fravær, samt andre viktige emner som er relevante for arbeidsforholdet.

Lønn

Hos oss ønsker vi å tilby våre ansatte en konkurransedyktig og rettferdig lønn som gjenspeiler deres erfaring, kompetanse og innsats. Vi tror at en god lønn er en viktig faktor for å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere, og for å skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø.

Vi tror at åpenhet og transparens er viktige verdier når det gjelder lønn, og vi vil gjøre vårt beste for å sørge for at du alltid er informert om hva du kan forvente deg når det gjelder din lønn og godtgjørelse.

Provisjonslønn

Vi tilbyr en provisjonsbasert lønn på 60% av fakturert beløp, som inkluderer arbeidsgiveravgift og pensjon. Denne øker fra 60% til 70% med 1% hvert år man er ansatt i Snøkam, som igjen betyr at din kunnskap og erfaring har direkte påvirkning på hvor mye du tjener. Vi tror at dette oppmuntrer til engasjement og motivasjon for utvikling blant våre ansatte.

Grunnlønn

Det er viktig å ha en viss økonomisk stabilitet og trygghet i arbeidslivet. Derfor garanterer Snøkam at du aldri vil tjene mindre enn 600 000 kr per år, uansett faktureringsnivå. Dette gir deg en trygg grunnmur og sikrer en viss forutsigbarhet i inntektene dine.

Feriepenger

Vi setter av 12% av bruttolønnen din hver måned som feriepenger. Disse pengene utbetales før sommerferien, slik at du kan nyte din velfortjente fritid uten økonomiske bekymringer. I motsetning til fastlønn der man trekkes 25 feriedager i juni, vil feriedagene trekkes når de brukes, så pass på å sette av feriepenger til du tar ut feriedagene.

I praksis betyr dette at om du for eksempel tar ut 1 uke vinterferie i februar, vil du få betalt for de 3 ukene du jobbet. I juni vil du derimot få både lønn og feriepenger opptjent i foregående arbeidsår.

Fleksible arbeidstider

Hver kunde og hvert oppdrag kan ha ulike krav og forventninger. Derfor har vi en normal arbeidstid på 37,5 timer per uke, men vi er fleksible og forståelsesfulle med hensyn til arbeidstid og unntak fra arbeidstiden på oppdrag hos kunde. Arbeidstidsordninger og eventuelle unntak avtales direkte med kunden, slik at du og kunden kan finne en løsning som passer både dine behov og kundens forventninger.

Goder

Som en ansvarlig arbeidsgiver er det vår prioritet å skape en arbeidsplass hvor våre ansatte trives og føler seg ivaretatt. Vi forstår at det å ha alt nødvendig utstyr og støtte er avgjørende for å kunne utføre jobben på best mulig måte. Derfor vil vi gi våre ansatte tilgang til moderne teknologi og ergonomisk utstyr som vil bidra til å øke produktiviteten og skape en sunn og trygg arbeidsplass.

PC / Mac

Snøkam sørger for at alle ansatte har tilgang til datamaskiner som møter deres individuelle behov og preferanser, uavhengig av om de foretrekker en PC eller Mac.

Godesystem

Vi har etablert et omfattende Godesystem, designet for å ivareta og berike arbeidsopplevelsen til alle ansatte. Dette systemet går utover bare tradisjonelle gadgets og teknologisk utstyr og omfatter et bredt spekter av fordeler og støtteelementer som vil gjøre hverdagen til den ansatte enda litt bedre. Dette inkluderer moderne teknologi og ergonomisk utstyr, men strekker seg også til andre aspekter som er viktige for en sunn og produktiv arbeidshverdag. Godesystemet på 20 000,- kan derfor eksempelvis benyttes på mobiltelefon, treningssenter, internett eller kollektivtransport.

Faglig utvikling

Vi oppmuntrer våre ansatte til å utvikle seg faglig og lære nye ferdigheter. Snakk med ledelsen om faglig budsjett og muligheter for videreutdanning. Vi tilbyr også interne opplæringsprogrammer og workshops for å hjelpe ansatte med å utvikle nye ferdigheter.

Lisenser

Det er viktig at utviklere har lisensene de trenger for et best mulig utviklingsmiljø. Derfor dekker vi i Snøkam de lisensene som er nødvendige for effektivisering av arbeidsdagen.

Ide

Alle utviklere har sine preferanser når det kommer til teksteditorer og programmering. Enten det er Intellij, Visual Studio, Rider eller andre, så dekker vi kostnaden for deg.

ChatGPT

Generativ AI har virkelig fått en boost spesielt etter at den populære chatboten ChatGPT ble lansert. Ved rett bruk kan dette bli et av de viktigste verktøyene til utviklere i fremtiden, og vi i Snøkam ønsker selvsagt å ta del av dette. Lisens for nyeste versjon av ChatGPT dekkes og oppfordres til å benytte seg av.

Password manager

I en verden hvor digital sikkerhet blir stadig viktigere, er det essensielt å ha robuste systemer på plass for å beskytte våre digitale identiteter og data. En av de grunnleggende elementene i god digital hygiene er sikker lagring og håndtering av passord. Av nevnte grunner dekker Snøkam lisens til 1Password.

Mobilabonnement

Alle ansatte får dekket mobilabonnement gjennom Snøkams bedriftsavtale. Denne avtalen sørger for rikelig med datamengde, slik at ansatte kan bruke mobilen til både arbeid og privat uten bekymring for ekstra kostnader.

Databriller og synsprøve

Er koden uklar? 🤣 Vi støtter kostnadene for databriller, inkludert synsprøve, glass og montering. Vi dekker også innfatning opp til 1 000 kr.

Våre kjerneverdier

Alltid i forkant​

I Snøkam er vi stolte av den kunnskapen og ekspertisen som teamet vårt tar med seg inn i prosjektene vi jobber på. Vi er på kontinuerlig søken etter å utmerke oss innenfor våre respektive felt. Det handler ikke bare om å være gode på det vi gjør, det handler om å konstant utfordre oss selv, være i forkant med trender og bidra aktivt til veksten innenfor vårt fagområde. Vi arbeider også for å spre denne kunnskapen, ikke bare internt, men også med våre kunder for å sikre verdi selv etter vi er ferdige på prosjekt. ​

Det lille ekstra utgjør den store forskjellen​

I Snøkam går vi alltid den ekstra milen. Vi ønsker ikke bare å møte forventningene, vi ønsker å overgå dem. Når vi sier at vi skal gjøre noe, kan du stole på det. Vi forstår viktigheten av tillit i forretningsforhold, og vårt engasjement er grunnleggende for den tilliten. Vi er av den oppfatning at det er det lille ekstra som gjør den store forskjellen, og det er derfor vi legger inn den samme innsatsen om det er internt arrangement i Snøkam eller om det er en leveranse ute hos kundene våre. Vi er av den oppfatning at engasjement leder til engasjement. ​

Latter og varme er språket vårt

I Snøkam handler ikke vennlighet bare om å være hyggelig og varme smil, det handler om å skape et miljø der arbeid er gøy og latter er velkommen. Vi er av den typen som tilfører litt moro i det vi gjør. Enten det er en lettbeint spøk i et møte der det passer seg, eller en teambyggingsaktivitet som får alle til å le så tårene triller. Vi mener at en dose lekenhet fremmer kreativitet, trygghet og sterkere bånd. ​

Omfavn endring som det eneste konstante​

I Snøkam er ikke innovasjon bare et buzzword, det er en livsstil. Vi blir aldri ferdige med å utvikle oss, og derfor er løsninger aldri satt i stein. Snøkam skal være like dynamisk som koden vi skriver fordi vi mener det bygger en sterk kultur med engasjerte folk. For å få til dette jobber vi for en åpen kommunikasjon slik at ideer kan utveksles fritt og ulike perspektiver kan blandes for å skape innovative løsninger. Vi er gjennomsiktige i det vi gjør fordi det eliminerer barrierer for endring ved å fremme tillit og samarbeid, og sikrer at alle som ønsker er informert og kan engasjere seg.​

Pensjon og forsikring

Forsikring

Vi tar sikkerhet og helse på arbeidsplassen på alvor, og derfor har vi inkludert en rekke forsikringsordninger for våre ansatte. Dette inkluderer yrkesskadeforsikring og sykelønnsforsikring, som vil gi deg tryggheten av å vite at du er dekket hvis du skulle bli skadet eller syk på jobb. Forsikringene vi tilbyr i dag er som følger

1. Personalforsikring

 • Yrkesskadeforsikring: Dekker skader på arbeidsplassen eller under utførelse av arbeid.
 • Helseforsikring: Dekker operasjon og sykehusbehandling, konsultasjon hos privat legespesialist, fysikalsk behandling etter operasjon, reise og opphold ved behandlinger, psykologisk førstehjelp, tilgang til medisinsk rådgivning per telefon, videokonsultasjoner for medisinske problemstillinger, og reseptbelagte medisiner i inntil 3 måneder etter behandling.
 • Sykelønn: Dekker full lønn under sykdom i opptil 52 uker, med en maksimal utbetaling tilsvarende 12G, etter arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager.

2. Reiseforsikring

 • Dekker den ansatte på yrkesreise med Snøkam, men også fritidsreiser. Dette inkluderer medisinske utgifter ved sykdom eller skade på reise, økonomisk kompensasjon ved ulykker på reise og avbestillingsforsikring.

3. Eiendelsforsikring

 • Skade på Eiendom: Dekker reparasjon eller erstatning av selskapets eiendom ved skade som brann, vannlekkasje, tyveri, etc.
 • Erstatning for Løsøre: Dekker tap eller skade på løsøre som inventar og utstyr.

4. Ansvarsforsikring

 • Ansvarskrav: Beskytter selskapet mot økonomiske krav ved skader som selskapet er ansvarlig for.
 • Juridisk Bistand: Dekker kostnader til juridisk bistand ved ansvarskrav.

Medeier i Snøkam

Snøkam er et selskap som tror på å involvere våre ansatte i selskapets vekst og suksess. Vi er overbevist om at ansatte som har en eierandel i selskapet, blir mer engasjerte og motiverte til å bidra til selskapets utvikling.

Hvordan blir du medeier? Når du blir ansatt i Snøkam, vil du få tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet. Dette innebærer at du investerer en del av din egen kapital for å kjøpe aksjer, som gir deg en eierandel i selskapet. Du vil deretter kunne nyte godt av Snøkams vekst og økonomiske resultater.

Som medeier i Snøkam vil du ha følgende fordeler:

 1. Økonomisk gevinst: Når selskapet vokser og genererer overskudd, vil verdien av aksjene dine øke. Dette kan gi deg en betydelig økonomisk gevinst over tid, spesielt hvis selskapet fortsetter å utvide og lykkes i markedet.
 2. Kontinuerlig inntekt: Som aksjonær og medeier får du utbytte når selskapet oppnår gode økonomiske resultater. Utbytte er en del av selskapets overskudd som blir utdelt til aksjonærene, og gir deg en kontinuerlig inntektskilde i tillegg til den potensielle verdiøkningen av aksjene dine.
 3. Påvirkning: Som medeier får du stemmerett på generalforsamlingen, noe som gir deg muligheten til å påvirke viktige beslutninger om selskapets drift og strategi. Dette gir deg en direkte innflytelse på selskapets fremtid og retning.
 4. Motivasjon og engasjement: Når du har en eierandel i selskapet, vil du sannsynligvis føle et økt ansvar. Dette kan føre til høyere motivasjon og engasjement i arbeidet, noe som igjen kan bidra til bedre resultater og vekst for selskapet.

Borte fra jobben

Vi forstår likevel at det kan være situasjoner der det er nødvendig å ta seg fri fra jobben, enten det er på grunn av sykdom, ferie eller andre personlige forhold. I oversikten vil du finne informasjon om ulike former for fravær, inkludert sykdom, ferie og permisjon.

Ferietid

Hos Snøkam har alle ansatte rett til 5 uker (25 virkedager) ferie i løpet av året.

Foreldrepermisjon

Snøkam verdsetter familielivet og ønsker å støtte våre ansatte som blir foreldre. Derfor tilbyr vi foreldrepermisjon med lønn som dekker opp til 10G i løpet av permisjonstiden. NAV dekker de første 6G, og Snøkam dekker ytterligere 4G, noe som sikrer en god, stabil og forutsigbar inntekt.

Når foreldrepermisjonen er over vil vi gjøre vårt beste for å tilrettelegge arbeidssituasjonen din, slik at du kan kombinere arbeid og familieliv på en god måte.

Velferdspermisjon

Noen ganger skjer at man må være borte fra jobben av andre grunner. Hos Snøkam ønsker vi å gjøre disse dagene så beleilige som mulig, og støtter flytting (1 dag), bryllup, dødsfall, begravelse og tilvenning i barnehage med grunnlønn.

Sykefravær og egenmelding

Vi bryr oss om våre ansatte og skulle du bli syk støtter Snøkam deg med lønn tilsvarende 6G i arbeidsgiverperioden og opptil 12G i 1 år utover arbeidsgiverperioden hvis du skulle trenge det.

Hvis du blir syk, gi beskjed til ledelsen så snart som mulig. Du kan bruke egenmelding for de første 3 kalenderdagene av sykefraværet, opptil 4 ganger i en 12-måneders periode. For lengre fravær, trenger vi en sykmelding fra lege.

Influensavaksine

Hos Snøkam verdsetter vi helsen og velværet til våre ansatte. Vi vet at som konsulenter kan reising, møter og interaksjon med mange mennesker øke risikoen for å bli eksponert for influensa. Derfor tilbyr vi gratis influensavaksine til alle våre medarbeidere hvert år.

Militærtjeneste

Skulle du bli innkalt til obligatorisk militærtjeneste, dekker vi 6G for inntil 1 uke (37,5 timer).